Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

20:04
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viarudosci rudosci
inmybetterworld
20:04
2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viacytaty cytaty
inmybetterworld
20:04
inmybetterworld
20:03
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
20:03
8011 0512 500
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola
inmybetterworld
20:02
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
20:02
inmybetterworld
20:02
Ja, Tom, biorę ciebie Wando za żonę. Żeby śmiać się z tobą i płakać z tobą, żeby być szczerym i miłować cię do końca naszego życia.
Jestem pewna, że będziesz moim przyjacielem, wiernym partnerem i moją jedyną, prawdziwą miłością.  
— proste, ale piękne - Hart od Dixie 2x16
inmybetterworld
20:02

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
inmybetterworld
20:01
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
inmybetterworld
20:00
Reposted fromfriends friends viagdziejestola gdziejestola
inmybetterworld
20:00

"Chciałbym Cię mieć w domu na jesień. I pisać do Ciebie listy szeptem. I słuchać jak patrzysz w sufit, myśląc nad tym, że pięknie jest. I zamykać Twoje oczy swoimi ustami. I usypiać Cię swoim oddechem. I grać Ci na gitarze, śpiewać ulubioną piosenkę. I pisać o Tobie wiersze. I uciec z Tobą gdzieś.
I żyć."

Mikołaj Bajorek, "Bard od Siedmiu Boleści"

Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola
inmybetterworld
20:00
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
20:00

September 14 2017

inmybetterworld
12:43
inmybetterworld
12:43

September 13 2017

inmybetterworld
20:21
0184 f208
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
inmybetterworld
20:20
inmybetterworld
20:20
0618 a6dc
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
inmybetterworld
20:20
3108 1222
Reposted fromkarahippie karahippie viaveritas1 veritas1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl