Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

inmybetterworld
17:57
17:56
17:55
0988 0e21
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaveritas1 veritas1
inmybetterworld
17:54
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaguerriera guerriera
inmybetterworld
17:54
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viaguerriera guerriera
inmybetterworld
17:54
w życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.  
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaguerriera guerriera
inmybetterworld
17:54
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
inmybetterworld
17:43
5976 6e08
Reposted fromurojenie urojenie viagdziejestola gdziejestola
inmybetterworld
17:42
7402 a1b0 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola

September 06 2017

inmybetterworld
15:56
inmybetterworld
15:56
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.

September 05 2017

inmybetterworld
16:54
5430 bea9
Reposted fromUndomiel Undomiel vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
16:54
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
inmybetterworld
16:53
2803 8767
inmybetterworld
16:52
inmybetterworld
16:50
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viagdziejestola gdziejestola
inmybetterworld
16:50
Jestem już duża. Nie potrzebuję bajek. Wolę czyjąś obecność, ciepło bliskiej osoby. Może wyda Ci się to naiwne, ale szalenie lubię się przytulać.
inmybetterworld
16:49
Reposted fromshakeme shakeme viaMezame Mezame
inmybetterworld
16:49
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMezame Mezame
inmybetterworld
16:48
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viaparamour paramour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl