Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

inmybetterworld
07:30
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaszukajacszczescia szukajacszczescia
inmybetterworld
07:30
3027 8fac
07:30
inmybetterworld
07:29
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viarudosci rudosci
inmybetterworld
07:27
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialajla lajla
inmybetterworld
07:27
5902 dc2a
Reposted fromsprzedawcaswiec sprzedawcaswiec vialajla lajla
inmybetterworld
07:26
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialajla lajla
inmybetterworld
07:26
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc vialajla lajla
inmybetterworld
07:22
0189 d245
Bukowski
inmybetterworld
07:22
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawelovekate welovekate

August 16 2017

21:38
2754 100c 500

like-fairy-tales:

By: Sveta | sdamiani

Reposted fromtosiaa tosiaa viaveritas1 veritas1
21:38
7759 a928
Reposted fromorendasophie orendasophie viaveritas1 veritas1
inmybetterworld
21:38
1721 c7c5
Reposted fromkarahippie karahippie vialajla lajla
inmybetterworld
21:37
1175 dbdb
Reposted fromsarazation sarazation vialajla lajla
inmybetterworld
21:37
1079 e2fc 500
Reposted fromteijakool teijakool vialajla lajla
21:36
5065 4134 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi vialajla lajla
inmybetterworld
21:36
inmybetterworld
21:36
inmybetterworld
21:35
inmybetterworld
21:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl