Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

inmybetterworld
13:21
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
inmybetterworld
13:21
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
inmybetterworld
13:20
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
inmybetterworld
13:20
Jesteśmy zbudowani z przypadków. Z pozornie nieważnych zdarzeń, które wpływają potem na nasze życie.
— Zbigniew Hołdys dla Zwierciadła.
inmybetterworld
13:20
Reposted fromoll oll viarudosci rudosci

July 09 2017

inmybetterworld
21:46
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
inmybetterworld
21:46
inmybetterworld
21:46
9360 1426
Reposted fromflesz flesz viacameracantlie cameracantlie
inmybetterworld
21:45
inmybetterworld
21:45
3928 7225
Reposted fromadkagar adkagar viacameracantlie cameracantlie
inmybetterworld
21:45
9220 3a85 500
Reposted fromslodziak slodziak viacameracantlie cameracantlie
inmybetterworld
21:44
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
inmybetterworld
21:43
inmybetterworld
21:43
2140 6c7e
Agatka zaorała pomarańczowego :3
inmybetterworld
21:43
inmybetterworld
21:42
inmybetterworld
21:42
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
inmybetterworld
21:41
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
inmybetterworld
21:40
6385 c561 500
Reposted fromsmejli smejli vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
21:40
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl