Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

inmybetterworld
22:10
7445 7a4b 500
Reposted fromowca owca viaponurykosiarz ponurykosiarz
inmybetterworld
22:08
7668 9e79 500
inmybetterworld
22:07
Zabrałeś mi serce, głowę i duszę - nie wstyd Ci? 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viatalarcio talarcio
inmybetterworld
22:06
8585 5a23 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viatalarcio talarcio

September 18 2019

inmybetterworld
21:58
2875 755e 500
Reposted frompiehus piehus viafenoloftaleina fenoloftaleina
inmybetterworld
21:58
9395 1dd8 500
Reposted frompiehus piehus viaawaken awaken
inmybetterworld
21:56
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaawaken awaken
inmybetterworld
21:53
0539 4910 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viafoodforsoul foodforsoul
inmybetterworld
21:52
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione
inmybetterworld
21:52
2517 113b
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
inmybetterworld
21:51
inmybetterworld
21:51
9841 6d29 500
Reposted fromonlyman onlyman viamglistyporanek mglistyporanek
inmybetterworld
21:50
inmybetterworld
21:50
inmybetterworld
21:49

September 14 2019

inmybetterworld
21:14
i nigdy tak bardzo nie dłużył mi się czas. jak ten spędzony, bez Ciebie.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
21:14
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
21:14
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
21:14
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się.
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie.
Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— znalezione
inmybetterworld
21:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl