Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

inmybetterworld
13:34
13:34
7346 7078
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialaparisienne laparisienne
13:34
7350 67e7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
13:29
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viakazdysieliczy kazdysieliczy
inmybetterworld
13:29
inmybetterworld
13:28
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
13:28
"Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego."
— Jonathan Carroll
inmybetterworld
13:27
inmybetterworld
13:26
5929 14fd 500
Reposted from-lexiie- -lexiie- viaveritas1 veritas1
13:26
inmybetterworld
13:25
inmybetterworld
13:25
1170 884f
Reposted fromdailylife dailylife vialaparisienne laparisienne
13:24
13:24
inmybetterworld
13:24
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viaRedPenny RedPenny
13:24
0740 efc1 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaRedPenny RedPenny
13:24
7351 d2af 500

caeffein:

how cute is this oolong milk tea?? ☁️

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaRedPenny RedPenny
inmybetterworld
13:22

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafeatherr featherr
inmybetterworld
13:21
13:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl