Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

inmybetterworld
19:17
6771 ff07 500
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
08:18
1120 9ea8 500
inmybetterworld
08:17
0964 444b 500
inmybetterworld
08:16
0828 117c 500
inmybetterworld
08:14
8309 68a3 500

September 24 2019

inmybetterworld
20:21
inmybetterworld
18:32
5841 9326 500
inmybetterworld
18:31
9344 ae8b 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
18:29
6578 13d7 500
inmybetterworld
07:48
2350 ba42 500
Barri Gòtic, Barcelona, Spain

September 23 2019

inmybetterworld
20:56
9325 04d2 500
Yuma
Reposted fromikari ikari viaponurykosiarz ponurykosiarz
inmybetterworld
20:55
9841 6d29 500
Reposted fromonlyman onlyman viaponurykosiarz ponurykosiarz
inmybetterworld
20:54

Nie obiecuję Ci, że zapomnisz. Nigdy nie zapomnisz, ale nauczysz się żyć z tą świadomością. Będziesz mogła patrzeć na niego i słuchać jego głosu, a później odejdziesz, by pokochać człowieka, który zastąpi jego miejsce. Nie obiecuję Ci, że już nigdy nie będziesz o nim myślała. Będziesz, ale ze spokojem. Obiecuję Ci, że będziesz umiała normalnie żyć. Bez niego.

inmybetterworld
20:54
7448 badf 500
Reposted fromcontigo contigo vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
20:54
3270 c5a4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne

September 22 2019

inmybetterworld
20:27
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera
inmybetterworld
20:26
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 
20:25
4644 a853
Reposted fromtwice twice viafenoloftaleina fenoloftaleina
inmybetterworld
20:25
inmybetterworld
20:25
1329 4992 500
Reposted fromprecelka precelka viaicannotremember icannotremember
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl