Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2018

inmybetterworld
17:55
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viagdziejestola gdziejestola
inmybetterworld
17:53
6493 112f 500
inmybetterworld
17:53
0809 1271 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
17:53
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
17:52
inmybetterworld
17:52
0769 8159
Reposted fromsheismysin sheismysin vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
17:51
sex to jeszcze nie miłość 
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
inmybetterworld
17:50
2414 051b 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaveritas1 veritas1
inmybetterworld
17:49
6349 0809
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
17:48
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
inmybetterworld
17:48
7103 af26 500
Reposted from100p 100p viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz

April 03 2018

inmybetterworld
13:00
2299 7b18
Reposted fromlucasthelocust lucasthelocust viahormeza hormeza
inmybetterworld
13:00

Czasem, gdy człowiek chce zrobić coś ryzykownego, mówi sobie: 'I tak nie mam nic do stracenia'. A potem ku jego rozpaczy okazuje się, że jednak coś czego się nie ma, też można stracić. I wtedy jest się na minusie - moralnym, emocjonalnym i psychicznym. Oto gorzka życiowa prawda - zawsze może być gorzej.

Reposted fromimponderabilia imponderabilia viapolciak polciak
inmybetterworld
12:59
9761 7257
Reposted fromspes spes viatobecontinued tobecontinued
12:59
8949 c2e7
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viatobecontinued tobecontinued
inmybetterworld
12:58
inmybetterworld
12:57
8850 0a47 500
Reposted fromhagis hagis viahormeza hormeza
inmybetterworld
12:56
1457 6c4e
inmybetterworld
12:56
0666 6682 500
no to pa
inmybetterworld
12:56
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl