Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

inmybetterworld
21:54
5023 494e 500
Zagroda :3
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viazupamarzen zupamarzen
inmybetterworld
21:52

Wyszukane słowo na dziś: saison en enfer

Saison en enfer - dosł. 'sezon w piekle', okres nieszczęść, biedy i załamania duchowego.
Reposted frombarefootgirl barefootgirl viaxannabelle xannabelle
inmybetterworld
21:50
2527 50a6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaxannabelle xannabelle
inmybetterworld
21:50
6274 6849
Time…
Reposted frombalu balu viaxannabelle xannabelle
inmybetterworld
21:50
W pewnym sensie ta dziewczyna pasowała do mnie jak rzadko która. Była jebnięta, niestandardowa, piękna, młoda, szczera i choć sama tego jeszcze nie wiedziała, z czasem nie chciałaby wychodzić z mojego łóżka.
— Pan Wilk „Tam i z powrotem"
inmybetterworld
21:49
5054 9c57
Reposted fromchained chained vialaparisienne laparisienne
21:48
2750 82ee 500
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
21:48
8600 9687 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus viapl pl
inmybetterworld
21:47
Widzieli teraz, że jeśli istnieje coś, czego można pragnąć zawsze i osiągnąć niekiedy, jest to czułość ludzka.
— Dżuma
Reposted fromtrzcinanawietrze trzcinanawietrze viarudosci rudosci
inmybetterworld
10:34
6134 4c1f 500
Reposted fromoll oll viaNathanae Nathanae
inmybetterworld
09:39

-Jakim jest pan typem mężczyzny?
-Pani typem?
-Potwierdzam.

— Eric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
inmybetterworld
09:39
7902 bfe0
Reposted frompwg pwg viazupamarzen zupamarzen
inmybetterworld
09:38
1093 98e6
Reposted fromesthrelle esthrelle viazupamarzen zupamarzen
inmybetterworld
09:38
1631 b689 500
Bunny
Reposted fromvolldost volldost viatalarcio talarcio
inmybetterworld
09:38
6431 a62d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatalarcio talarcio

June 23 2018

inmybetterworld
22:22
inmybetterworld
22:21
4053 f821 500
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota vialefu lefu
inmybetterworld
22:15
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromumorusana umorusana viazupamarzen zupamarzen
inmybetterworld
22:13
9233 e9c0 500
Reposted frompiehus piehus viazupamarzen zupamarzen
inmybetterworld
22:13
9434 072e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupamarzen zupamarzen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl