Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

inmybetterworld
18:07

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
18:07
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
18:07
6280 65a5
Reposted fromverronique verronique viadobby dobby
inmybetterworld
18:06
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz - Szkoła żon
Reposted fromzoou zoou viadobby dobby
inmybetterworld
18:06
Dobrze jest myśleć o innych. Pamiętaj jednak, że musisz też myśleć o sobie!
— Sharon Huss Roat
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadobby dobby
inmybetterworld
18:05
inmybetterworld
18:05
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viaplugss plugss
18:05
7651 c454 500
Reposted fromsentientshrubbery sentientshrubbery viaplugss plugss
inmybetterworld
18:04
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaplugss plugss
inmybetterworld
18:04
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby
inmybetterworld
18:03
Jedną z rzeczy, które przychodzą z dojrzałością, jest świadomość, że masz wpływ na swoje zachowania, a nie na cudze. Możesz decydować, co chcesz dawać z siebie w związku, ale to, co dostaniesz jest już poza twoją kontrolą. Jedyna prawdziwa decyzja jaką możesz podjąć to ta, kogo chcesz mieć blisko siebie. Dlatego bądź odpowiednią osobą, ale też pamiętaj o tym, żeby nie dawać nieskończonych szans komuś, kto „mógłby być ideałem”, „jeszcze się zmieni” albo który „przecież się stara”, ale póki co, to ty w tym związku dajesz więcej.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby

November 21 2017

inmybetterworld
16:00
3662 139d
Reposted fromhepi hepi vialajla lajla
16:00
inmybetterworld
15:59
4260 6960 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialajla lajla
inmybetterworld
15:56
7263 96e1 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialajla lajla
inmybetterworld
15:56
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
inmybetterworld
15:56
4133 6074 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialajla lajla
inmybetterworld
15:56
inmybetterworld
15:55
1105 6120
Reposted fromumorusana umorusana vialajla lajla
inmybetterworld
15:55
8975 727c
Reposted fromoutline outline viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl