Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

inmybetterworld
11:35
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viagrzej grzej
inmybetterworld
11:35
0668 8458 500
Reposted fromtfu tfu viajuniper juniper
inmybetterworld
11:34

Każdy mężczyzna wie, że kobieta potrzebuje schować się w męskich ramionach. Każdy mężczyzna chce, by jego kobieta potrzebowała konkretnie jego ramion. Nie tylko gdy jest dobrze, ale przede wszystkim gdy źle się dzieje. Wtedy mężczyzna wie, że trzeba ramiona rozłożyć, by być przygotowanym gdy ona przybiegnie. Każdy mężczyzna chce, by jego kobieta powiedziała mu, że bez niego, to jednak nie to, że głupio i bez sensu

— List do Ka., s. 8/126
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viawonderwall wonderwall
inmybetterworld
11:31
7082 cb02 500
Reposted fromdeszcz deszcz viaMakeMePurr MakeMePurr
inmybetterworld
11:31
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
inmybetterworld
11:30
Nie oglądałem się, by sprawdzić, czy nie idzie za mną. Wiedziałem, że nie.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
inmybetterworld
11:30
8081 a354 500
sprawy, które bolą
inmybetterworld
11:29
"Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni."

— Krystyna Gucewicz "Tęsknię"
Reposted fromimradioactive imradioactive viawonderwall wonderwall
inmybetterworld
11:28
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
inmybetterworld
11:27
2264 8bdb 500
Reposted fromdobby dobby vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
11:27
0650 2219 500
Reposted fromzbitek zbitek vialaparisienne laparisienne

February 23 2018

inmybetterworld
23:44

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
23:44
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viamysweetnewyork mysweetnewyork
inmybetterworld
18:49
2706 81b7
Reposted fromniezapominajka niezapominajka

February 21 2018

inmybetterworld
20:27
1923 827e
Reposted fromoutoflove outoflove viaazalia azalia
inmybetterworld
20:27
0362 862b 500
inmybetterworld
20:27
inmybetterworld
20:26
3414 6c57
Reposted fromjajebie jajebie vialaparisienne laparisienne
20:26
8150 f2ca
inmybetterworld
20:25
6185 a2c1
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl