Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

17:59
4009 f700
Reposted fromtosiaa tosiaa viakatkad katkad
inmybetterworld
17:58
Gdy u kresu naszych dni staniemy przed Bogiem, żeby osądził nasze życie, Bóg zapyta: "Gdzie twoje rany?". Zbyt wielu z nas odpowie: "Nie mamy żadnych ran". A wtedy Bóg zapyta: "Więc nie znalazłeś nic, o co warto było walczyć?".
— Regina Brett - "Jesteś cudem"
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaNataly Nataly
inmybetterworld
17:57
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromoutcat outcat viafoodforsoul foodforsoul
inmybetterworld
17:57
inmybetterworld
17:56
7696 53db
Reposted fromBloodMoon BloodMoon vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
17:56
0757 5980 500
Reposted fromSapereAude SapereAude vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
17:55
3652 d372 500
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
17:55
8501 9bc4
17:54
6189 0255 500
Reposted fromcat-gifs cat-gifs viasoadysta soadysta
inmybetterworld
17:54
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viasoadysta soadysta

September 15 2017

inmybetterworld
20:34
3714 6a4b
Reposted fromsiegmunda siegmunda viadzony dzony
20:34
2706 a0cb 500

[Image description: drawing of an orange pufferfish saying “Try. Try often. Try your best.” in yellow text on a red speech bubble.]

Reposted fromemmnotemma emmnotemma viaMerelyGifted MerelyGifted
inmybetterworld
20:33
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viasecalecornutuum secalecornutuum
inmybetterworld
20:32
Reposted fromgruetze gruetze viaMerelyGifted MerelyGifted
inmybetterworld
20:32
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamalineczka malineczka
inmybetterworld
20:15
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaveritas1 veritas1
inmybetterworld
20:11
inmybetterworld
20:10
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
inmybetterworld
20:10
3093 ca8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaveritas1 veritas1
inmybetterworld
20:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl