Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

14:39
3146 935e 500
Reposted fromerial erial vialugola lugola
inmybetterworld
14:39
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 viapl pl
inmybetterworld
14:38
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka viamadeliine madeliine
inmybetterworld
14:37
14:37
4592 aca6
Reposted fromimmortal-a immortal-a viahunsert hunsert
inmybetterworld
14:35
Wyobraź sobie, że istnieje taki bank, który każdego ranka wpłaca na twoje konto 86.400 złotych. Bank jednak nie kumuluje środków. Co noc twoje konto wyzerowuje się do ostatniego grosza, przepada zatem wszystko, czego nie wydałeś w ciągu dnia. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Pewnie wybierałbyś codziennie wszystkie wpłacone środki. Każdy z nas ma rachunek w tym banku. Banku, który nazywa się Czas. Każdego ranka otrzymujesz 86.400 sekund. Ten bank nie przechowuje środków i nie daje ci możliwości przelewania ich na inne rachunki. W nocy nadwyżka środków zostanie anulowana. Nie możemy niczego zwrócić ani spożytkować naszego kredytu z dnia jutrzejszego. Mamy tylko to, co otrzymaliśmy dziś...
Reposted fromorchis orchis viahunsert hunsert
inmybetterworld
14:33
2431 c628
inmybetterworld
14:33
inmybetterworld
14:33
inmybetterworld
14:33
inmybetterworld
14:32
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viacompletelydifferent completelydifferent
inmybetterworld
14:31
inmybetterworld
14:30
4968 b593

June 12 2015

inmybetterworld
08:34
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viainimaginable inimaginable
08:33
7563 33c0 500

keto-fit-mom:

goodhealthgoodvibes:

When all the berries are on sale 😍

The best. 

April 05 2015

inmybetterworld
13:36
charity begins at home  = zmieniając świat, zacznij od siebie

February 08 2015

inmybetterworld
12:20
2718 3fce
Reposted fromjustMeee justMeee viaasylopath asylopath
inmybetterworld
12:19
Posiadanie miliona znajomych nie jest cudem. Cudem jest mieć kogoś, kto stanie obok Ciebie gdy milion innych będzie przeciwko Tobie.
Reposted fromchangecolour changecolour vianimfomanka nimfomanka
12:09
8802 750e

cinnahearts:

Spring 2013 Kit Kat (by Helen)
Reposted fromreisagi reisagi
inmybetterworld
12:08
Summer Yellow Silk Chiffon Deep V-neck Long Prom Dress WDL2015
Reposted fromkissthedress kissthedress
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl