Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

inmybetterworld
00:25
Jeśli obok Ciebie jest dobra osoba - "dbaj o nią", dobrzy ludzie to nie autobusy, następny nie przyjedzie za 10 minut. 
inmybetterworld
00:24
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viastormymind stormymind
inmybetterworld
00:05
0726 285c
inmybetterworld
00:05
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie ‘Czekam w samochodzie.’. Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska
inmybetterworld
00:05
9113 5c01
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara

February 17 2019

inmybetterworld
09:17
zupo dobrze, że wróciłaś. Tęskniłam.
09:17
6956 a9e8 500
Reposted fromtron tron viarudosci rudosci
inmybetterworld
09:16
9292 da67 500
Reposted fromhare hare vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
09:16
0692 1336
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
09:15
5677 d939
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
09:15
3163 7484
Reposted fromretaliate retaliate vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
09:15
inmybetterworld
09:15
inmybetterworld
09:14
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
09:14
6895 53c7
Reposted fromnaich naich viamglistyporanek mglistyporanek

February 16 2019

inmybetterworld
22:11
7065 8f63
niech ten rok będzie lepszy od poprzedniego. 
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialaj laj
inmybetterworld
22:11
9258 e59a
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarudosci rudosci
inmybetterworld
22:10
inmybetterworld
22:10
inmybetterworld
22:09
8935 2daa 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl