Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

inmybetterworld
09:15
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianutttellla nutttellla

July 20 2019

inmybetterworld
22:46
5155 22ac
inmybetterworld
22:43
1099 f62a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
inmybetterworld
22:43
4059 f718 500
Reposted frompiehus piehus viaguerriera guerriera

July 18 2019

inmybetterworld
09:19
inmybetterworld
09:19
2388 e02b 500
True love.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
09:19
5788 9fe6 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
09:18
W mężczyznach najbardziej pociąga mnie piękno umysłu.
— Aleksandra Steć - "Moja dusza pachnie Tobą"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
09:18
inmybetterworld
09:16
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vialittlemouse littlemouse
inmybetterworld
09:13
Piotr nie rozumiał czemu od niego odeszłam. A ja doszłam do wniosku, że mój dobrostan jest dla mnie ważniejszy od związku. W udanej relacji powinno być tak, że układamy nasze dwa egoizmy, a nie że ja cierpię. Nie chcę cierpieć. Rzadko kiedy jest idealnie, ale nie może być tak, żebyś czuła, że wolisz samotność.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viayveee yveee
inmybetterworld
09:13

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
Reposted fromresort resort viayveee yveee

July 11 2019

inmybetterworld
14:07
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
14:05
3455 473a 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viawszystkodupa wszystkodupa
inmybetterworld
14:05
Nic nie jest podawane na tacy. Zawsze są jakieś przeszkody.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
inmybetterworld
14:04
7762 4cbe 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
inmybetterworld
14:04
inmybetterworld
14:04
inmybetterworld
14:03
"Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu."
~ Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frombeatkazz beatkazz viawszystkodupa wszystkodupa
inmybetterworld
14:03
4425 553b 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl