Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

inmybetterworld
08:48
1397 eb8c 500
Reposted fromwyczes wyczes viaponurykosiarz ponurykosiarz
inmybetterworld
08:47
6410 7055
08:47
3843 7d25 500
inmybetterworld
08:47
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
08:46
6058 9125 500
inmybetterworld
08:46
5963 0acd 500
inmybetterworld
08:46
9141 d18a
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
08:46
5760 6a58
inmybetterworld
08:46
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
08:46
Reposted fromgruetze gruetze vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
08:45
1674 6e77 500
Reposted fromRowena Rowena vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
08:45
4384 e162 500
Reposted fromagatiszka agatiszka vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
08:45
Reposted fromFlau Flau vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
08:45
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
08:44
Możesz być biedny, ale nikt nie może odebrać ci wolności do spieprzenia sobie życia, jak tylko żywnie ci się podoba.
— Jonathan Franzen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne

May 20 2019

inmybetterworld
20:32
3455 473a 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
20:32
1525 2518 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
20:31
1005 be44 500
inmybetterworld
20:31
1540 5286 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
20:30
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl